Minusta

Kuka olen?

Olen Mira Jussila, psykoterapeutti, perhe- ja pariterapia (Valvira, Kela). Olen työskennellyt lähes 20v työurani aikana monissa erilaisissa työtehtävissä perheiden parissa ja saanut kokemusta siitä, miten ainutlaatuinen jokainen perhe, pari ja yksilö on. Tällä hetkellä teen pari- ja perheterapiaa sekä itse maksaville että Kelan kautta tuleville asiakkaille, opiskelen keho-orientoituneeksi työnohjaajaksi ja työnohjaan lastensuojelun työryhmiä.

Ammatillisen minäni takaa löytyy tavallinen ja inhimillinen äiti, vaimo, sisko ja tytär, joka elää ihan samanlaisten arjen asioiden kanssa, kuin kuka tahansa muu ihminen.

”Pienet rakkauden teot muuttuvat suuriksi sydämessä, sillä jokaisella meillä on tarve kosketetuksi, nähdyksi ja kuulluksi tulemiselle.”

Työssäni psykoterapeuttina

Työni lähtökohtana on turvallisuus, tasa-arvoisuus ja kunnioitus, jonka kautta rakentuu luottamussuhde asiakkaaseen. Pidän erityisenä kunniana sitä, että saan olla parien ja perheiden kannattelijana heidän elämänmatkallaan pienen hetken verran, joskus vähän pidemmänkin.

Perhe- ja pariterapiassa olen kiinnostunut siitä millä tavoin lapsuuden ja nuoruuden vuorovaikutussuhteissa opitut toimintamallit näkyvät tavassamme ja taidoissamme olla vanhempi ja puoliso ja millaisina perheen sisäiset vuorovaikutussuhteet näyttäytyvät nykyhetkessä. Minua kiinnostaa miten lapsuuden aikana kehittyneet uskomukset elävät meissä ja vaikuttavat esimerkiksi valintoihimme elämässä. Terapiani on vastavuoroista, yhdessä ihmettelevää ja pohtivaa keskustelua asiakkaiden elämänkysymysten ja ilmiöiden äärellä. 

Traumakoulutuksen (Vakauttava pari- ja perheterapia) myötä kiinnostukseni kehollisiin menetelmiin on lisääntynyt ja käytän kehoa rentouttavia ja vireystilojen hallintaan liittyviä menetelmiä ja harjoituksia työskentelyssäni. Vireystilojen hallinnan kautta luodaan terapiaan osallistujille mahdollisimman turvallinen olo ja ympäristö avoimelle keskustelulle ja mahdollisuus päästä kosketuksiin omiin tunteisiin ja niiden turvalliseen työstämiseen. 

Terapian tavoitteiden ja menetelmien suunnittelu tapahtuu aina yhteistyössä perheen/parin kanssa, jolloin asiakas saa olla itse vahvasti osallisena mm. terapiassa käytettävien työmenetelmien ja -välineiden valintaan.

koulutukset

2017

Psykoterapeutti, perhe- ja pariterapia. Oulun yliopisto. TOPIK.

2013

Sosionomi ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, OAMK. Sosiaali- ja terveysalan yksikkö.

1999

Sosionomi AMK; perhetyö, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.

lisäkoulutukset

Keho-orientoitunut työnohjaajakoulutus (valmistuminen 2023), Tuntumaa Oy.

Lastensuojelun systeemisen toimintamallin koulutus. THL.

Vakauttava perhe- ja pariterapia. Kriisi- ja traumakoulutus. Helsinki.

Yrittäjän ammattitutkinto. Koulutuskeskus JEDU.

Vakauttava vanhemmuuteen -ryhmänohjaajakoulutus. Oulu.

Perhekeskusosaajan ammatilliset erikoistumisopinnot. OAMK.

Toimiva lapsi & perhe, Lapset puheeksi -koulutus.

Parisuhteen palikat -koulutus.

Kiikku-vauvaperhetyön erikoistumisopinnot. OAMK.

Lisäksi lukuisia muita työhön sisältyneitä koulutuksia.