Perheterapia

Perheterapia on terapiamuoto, joka voi sisältää sekä yksilö- että pari- ja perhetapaamisia. Perheterapialla pyritään rakentamaan sellaisia vuorovaikutussuhteita ja toimintamalleja, että perhe itse selviytyy arjestaan mahdollisimman hyvin. Elämä heittää eteemme monenlaisia tilanteita, jolloin perheen voimavarat voivat olla koetuksella. Erilaiset kriisit elämässä saattavat haavoittaa niin, että perhe tarvitsee ulkopuolista apua selvitäkseen eteenpäin. 

Perheterapian avulla mietitään yhdessä perheen kanssa keinoja ratkaista haasteellinen tilanne luomalla ymmärrystä, uusia toimintamalleja ja vahvistamalla heidän keskinäisiä suhteitaan. Perheterapeutin ohjauksessa pohditaan syy-seuraussuhteita ja esimerkiksi kiintymyssuhteiden merkitystä tilanteessa. Perheterapiassa on tärkeää luoda perheenjäsenten välille luottamusta sekä tukea perheenjäsenten välistä kommunikointia. Voimavaroja tuetaan niin, että perhe selviytyy pikkuhiljaa omillaan. Terapiaa ja sen tavoitteita suunnitellaan aina yhdessä perheen kanssa. 

Perheterapiaprosessit voivat vaihdella pituudeltaan muutamasta ohjauksellisesta käynnistä jopa useamman vuoden mittaisiin terapiasuhteisiin. Kela korvaa perheterapiaa samoin perustein kuin mitä tahansa muuta kuntoutuspsykoterapiaa.

Vanhemmuuden ohjaus

Tullessamme vanhemmiksi, joudumme elämässämme täysin uudenlaisen tilanteen eteen. Vaikka vanhemmuus on pääsääntöisesti jokaisen meidän oma valintamme, saattaa se silti yllättää meidät todellisuuden poiketessa mielikuvistamme. Vanhemmaksi tultuamme voi omassa lapsuudessa koetut asiat nousta yhtäkkiä voimakkaasti pintaan ja toisinaan ne jopa häiritsevät tasapainoisen suhteen kehittymistä omaan lapseen. Oman lapsuuden mallit näkyvät vahvasti tavassamme olla vanhempi. 

Vaikka oma lapsuutemme olisi ollut turvallinen ja hyvä, saattaa tuoreen vanhemman mielessä pyöriä paljon kysymyksiä, joihin ei itse tahdo löytää vastauksia. Oma epävarmuus siitä, onko tarpeeksi hyvä vanhempi, saattaa muodostua niin isoksi kysymykseksi, että sitä on hyvä pohtia jonkin ulkopuolisen ihmisen kanssa. Näkökulmien saaminen omaan vanhemmuuteen antaa uutta voimaa, uskoa itseen ja keinoja erilaisten tilanteiden ratkaisuun. Levollinen mieli tukee luottamusta omiin kykyihin lapseni parhaana kasvattajana. 

Lasten kasvaminen ja erilaisten ikäkausien haasteet voivat myös olla asioita, joita on hyvä pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa. Pienten lasten kanssa toimiessa kasvatuskysymykset ovat erilaisia, kuin murrosikäisten kanssa. Etenkin tilanteissa, missä perheessä on jollain tavalla erityinen lapsi, on hyvä istahtaa hetkeksi miettimään, millä tavoin tukea juuri tämän lapsen turvallista ja ikätasoista kasvua ja kehitystä.

Hinnasto

Tutustumiskäynti 60 min 95€

Yksilöterapia 45 min 85€ (ei Kela-korvausta).

Perheterapia 60 min 110€ (omavastuuosuus Kelan korvauksen jälkeen 45,09€)

Perheterapia 90 min 150€ (omavastuuosuus Kelan korvauksen jälkeen 90 min 54,13€)

*Varatun ajan peruutukset veloituksetta viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ajanvarauksesta veloitetaan hinnaston mukainen palvelun hinta.”

Ota yhteyttä laittamalla viestiä yhteydenottolomakkeella ja varaa aikasi perheterapiaan.