Perhe- ja pariterapiaa sekä työnohjausta

Psykoterapiaa ja asiantuntijapalveluita Oulussa ja lähikunnissa sekä etäyhteyksin koko Suomessa.

Tervetuloa sivuilleni

Olen Mira Jussila, psykoterapeutti, perhe- ja pariterapia (Valvira, Kela). Olen työskennellyt lähes 20v työurani aikana monissa erilaisissa työtehtävissä perheiden parissa. 

Psykoterapiatyöni lähtökohtana on turvallisuus, tasa-arvoisuus ja kunnioitus, jonka kautta rakentuu luottamussuhde asiakkaaseen. Turvallisissa ihmissuhteissa on mahdollisuus eheytyä ja rakentaa tukeva pohja elinikäiseen kasvuun.

Terapiahuoneessani on tilaa kyynelille, mutta myös hersyvälle huumorille.

Lue lisää

Asiakaspalaute pariterapiasta

“Mira on ollut iso tuki vaikeassa elämänvaiheessamme. Pariterapiassa olemme päässeet keskustelemaan rakentavasti kipeistä asioista niin, etteivät asiat revi meitä pariskuntana eri puolille. 

Mira osaa kuunnella ja asettua molempien kokemusmaailmaan. Keskustelu on ollut luontevaa, avointa ja eteenpäinvievää. Olemme huomanneet, että myös arjessa asioita on alkanut katsoa eri silmin. Olemme käyneet tosi hyviä keskusteluja myös kotona ja vuorovaikutus on ollut sellaista toista huomioivaa. Toisen huomioiminen on näkynyt myös arjen tekoina.”

”Pelko estää näkemästä ja kokemasta paljon hyvää. Siksi on tärkeää löytää elämään turvallisuutta ja vakautta.”

Asiakaspalaute yksilöterapiasta

“Mira on ihmisenä aito ja inhimillinen. Siksi Miralle on helppo näyttää myös omaa tarvitsevuuttansa ja puhua vaikeista asioista. Ilmapiiri on ollut hyväksyvä, turvallinen, läsnäoleva ja sitä olen tarvinnutkin asioiden käsittelyssä. Hyväksyvä läsnäolo on tukenut itsetuntoani ja vahvistanut itseluottamustani oman elämäni asioissa. Olen kokenut hyväksi sen, että vuorovaikutus Miran kanssa on vastavuoroista. Miran kanssa voi peilata asioita ja saada sekä ymmärrystä mutta myös toisenlaista näkökulmaa omien ajatusten rinnalle. Mira osaa tuoda ajatuksiaan ja näkemyksiään esiin rakentavasti ja suhtautuu kunnioittavasti ja tasavertaisesti. Keholliset mielikuvaharjoitukset ovat tukeneet terapiaa.”

Perhe- ja pariterapia Mira Jussila

Y-tunnus: 3104370-8

Vastaanotto: Heikinkatu 6 A, 90100 Oulu

puh. 050 555 4360

info (at) mirajussila.fi

Toimialueena koko Suomi. Mahdollisuus tapaamisiin Oulussa ja lähikunnissa, muualla tapaamiset järjestetään etäyhteyksin.

Yhteydenottolomake